Archívy autora: admin

SPC Moulding / Vstrekovanie

Celý projekt zahŕňal prípravnú fázu, analýzu dát, výber možných regulačných diagramov (Shewhart, CUSUM, EWMA, …), testovanie metodiky a diagramov, nasadenie do praxe, tréning QM pracovníkov, operátorov a majstrov, záverečné zhodnotenie. Výber z projektu SPC Moulding / Vstrekovanie.

Publikované v SPC | Komentáre vypnuté na SPC Moulding / Vstrekovanie

Toyota KATA pre THP a nevýrobné oblasti

… úspešne je možné Toyota KATA použiť nielen pre výrobné oblasti ale aj pre THP pracoviská a nevýrobné oblasti. … nie je potrebné sa obávať ani počtu meraní pre tzv. „40 cyklový diagram“ KATA_for_who

Publikované v Toyota KATA | Komentáre vypnuté na Toyota KATA pre THP a nevýrobné oblasti

Tool or System or Culture

Firma by si mala vybudovať vlastnú kultúru zlepšovania svojich procesov Culture_System_Tool

Publikované v Toyota KATA | Komentáre vypnuté na Tool or System or Culture

Kvalita, Lean, 6s

KVALITA je to o čom všetci hovoria, ale takmer nikto nevie čo to je. KVALITA = PARAMETRE Aké parametre? Tie ktoré Vy chcete mať: … farba, veľkosť, tvar, materiál, značka, cena, spôsob prania, … … typ auta, typ motora, výkon motora, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Kvalita, Lean, 6s

Články

Z našej práce …

Komentáre vypnuté na Články

Podklady pers. a mzdy

Podklady pre prevzatie personalistiky miezd: Pracovné zmluvy pracovníkov alebo iné doklady, kde sú uvedené: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, výška hrubej mzdy, stupeň náročnosti práce Fotokópia  OP a fotokópia ZP Uvedený účet, na ktorý ide bezhotovostne vyplácaná výplata Podpísané prehlásenie … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na Podklady pers. a mzdy

Podklady JÚ

Podklady pre prevzatie jednoduchého účtovníctva: Daňové priznanie k D/P FO za predchádzajúci rok Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12. predchádzajúceho roka Peňažný denník k 31.12. predchádzajúceho roka a k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka Daňové … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na Podklady JÚ

Podklady PÚ

Podklady pre prevzatie podvojného účtovníctva: Daňové priznanie k D/P PO za predchádzajúci rok Súvaha a Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok Daňové priznania  DPH od 1.1.aktuálneho roka  a zostavy k daň. priznaniam DPH za aktuálny rok Hlavná kniha k 31.12. predchádzajúceho … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na Podklady PÚ

A. Zdravotné poisťovne

Podmienky pre elektronickú komunikáciu so zdravotnými poisťovňami: a) VSŽP Osoba, ktorá má aktívny osobný certifikát so VŠZP (zvyčajne účtovník/-čka) podá žiadosť o poskytnutie elektronických služieb pre firmu klienta. Túto žiadosť musí  klient osobne zaniesť do ktorejkoľvek pobočky VŠZP alebo musí … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na A. Zdravotné poisťovne

C. Daňový úrad (DÚ)

  Podmienky pre elektronickú komunikáciu s Daňovým úradom (DÚ): Pre elektronickú komunikáciu s DÚ musíte mať s nimi podpísanú dohodu o elektronickej komunikácii. Treba mať podpísaný a aktívny tzv. nový druh dohody (to je dohoda o elektronickej komunikácii, ku ktorej … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na C. Daňový úrad (DÚ)