Archívy autora: admin

B. Sociálna poisťovňa

  Podmienky pre elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou: Sociálna poisťovňa umožňuje podávať prihlášky/odhlášky a mesačné výkazy splnomocnenej osobe, ale pre aktiváciu týchto služieb musia všetko za každú firmu  absolvovať spolu konateľ firmy a splnomocnená osoba, ktorá bude výkazy podávať. Jednoduchšie … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na B. Sociálna poisťovňa

Union a Dôvera

  Podmienky pre elektronickú komunikáciu so zdravotnými poisťovňami Union a  Dôvera: Ak máte zamestnancov poistených v ďalších zdravotných poisťovniach Union a Dôvera, tak pre elektronickú komunikáciu s nimi Vám musí predchádzajúca účtovník/-čka odovzdať prihlasovacie mená a heslá na internetové stránky … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na Union a Dôvera

VSŽP

  Podmienky pre elektronickú komunikáciu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VSŽP): Osoba, ktorá má aktívny osobný certifikát so VŠZP (zvyčajne účtovník/-čka) podá žiadosť o poskytnutie elektronických služieb pre firmu klienta. Túto žiadosť musí  klient osobne zaniesť do ktorejkoľvek pobočky VŠZP alebo … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na VSŽP

B. Jednoduché účtovníctvo:

Vedenie jednoduchého účtovníctva podľa platných predpisov Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov a ich oprávnenosti z daňového hľadiska Zaúčtovanie bankových výpisov tuzemských a zahraničných Spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy tuzemskej a valutovej Zaúčtovanie došlých a odoslaných tuzemských a zahraničných faktúr Vystavovanie odoslaných faktúr (na požiadanie zadávateľa účtovníckych … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na B. Jednoduché účtovníctvo:

A. Podvojné účtovníctvo:

Vedenie podvojného účtovníctva v zmysle platných predpisov Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov a ich oprávnenosti z daňového hľadiska Zaúčtovanie bankových výpisov tuzemských a zahraničných Spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy tuzemskej a valutovej Zaúčtovanie došlých a odoslaných tuzemských a zahraničných faktúr Vystavovanie odoslaných faktúr (na požiadanie zadávateľa účtovníckych … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na A. Podvojné účtovníctvo:

Podklady pre prevzatie

A. Podklady pre prevzatie podvojného účtovníctva: Daňové priznanie k D/P PO za predchádzajúci rok Súvaha a Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok Daňové priznania  DPH od 1.1.aktuálneho roka  a zostavy k daň. priznaniam DPH za aktuálny rok Hlavná kniha k 31.12. … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na Podklady pre prevzatie

Elektronická komunikácia

Podmienky pre elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, DÚ a) VSŽP Osoba, ktorá má aktívny osobný certifikát so VŠZP (zvyčajne účtovník/-čka) podá žiadosť o poskytnutie elektronických služieb pre firmu klienta. Túto žiadosť musí  klient osobne zaniesť do ktorejkoľvek pobočky … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na Elektronická komunikácia

Iné práce

na požiadanie klienta (podľa osobitných sadzieb v cenníku služieb) Ekonomické poradenstvo a rozbory Podklady na úvery pre zadávateľa účtovníckych prác, pre zamestnancov firmy zadávateľa účtovníckych prác Podklady na žiadosti o dotácie, podpory a pod. Príprava podkladov a komunikácia s audítormi a kontrolórmi Rekonštrukcia účtovníctva … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na Iné práce

Personalistika a mzdy

Vedenie osobných údajov zamestnancov (pracovných zmlúv, prihlášok a odhlášok do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, vyhlásení pre účely nárokov na nezdaniteľné časti, rodných listov a potvrdení o návšteve škôl detí, na ktoré si uplatňujú zamestnanci daňové bonusy, súdom alebo exekútorom nariadených zrážok zo mzdy, … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na Personalistika a mzdy

Účtovníctvo

A. Podvojné účtovníctvo: Vedenie podvojného účtovníctva v zmysle platných predpisov Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov a ich oprávnenosti z daňového hľadiska Zaúčtovanie bankových výpisov tuzemských a zahraničných Spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy tuzemskej a valutovej Zaúčtovanie došlých a odoslaných tuzemských a zahraničných faktúr Vystavovanie odoslaných faktúr (na … Pokračovať v čítaní

Komentáre vypnuté na Účtovníctvo