Iné práce

na požiadanie klienta (podľa osobitných sadzieb v cenníku služieb)

 • Ekonomické poradenstvo a rozbory
 • Podklady na úvery pre zadávateľa účtovníckych prác, pre zamestnancov firmy zadávateľa účtovníckych prác
 • Podklady na žiadosti o dotácie, podpory a pod.
 • Príprava podkladov a komunikácia s audítormi a kontrolórmi
 • Rekonštrukcia účtovníctva a miezd za predchádzajúce obdobie pred prevzatím účtovníctva alebo mzdovej agendy
 • „Čistenie“ zanedbanej evidencie pohľadávok a záväzkov (na žiadosť klienta – osobitná položka v cenníku služieb)
 • Vystavovanie odoslaných faktúr (na žiadosť klienta – osobitná položka v cenníku služieb)
 • Vystavovanie dokladov k vyúčtovaniu služobných ciest je na požiadanie zadávateľa účtovníckych prác
 • Listy k rôznym žiadostiam, vysvetleniam, odpovediam
 • Zaslanie listov a dokladov poštou, dopravnou spoločnosťou, e-mailom
 • Rôzne hlásenia a výkazy (napr. Intastat, štatistické, o počte ubytovaných hostí, o predaji alkoholu a cigariet a pod.)
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.