Elektronická komunikácia

Podmienky pre elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, DÚ

a) VSŽP
Osoba, ktorá má aktívny osobný certifikát so VŠZP (zvyčajne účtovník/-čka) podá žiadosť o poskytnutie elektronických služieb pre firmu klienta. Túto žiadosť musí  klient osobne zaniesť do ktorejkoľvek pobočky VŠZP alebo musí dať účtovníkovi/-čke overené splnomocnenie na zastupovanie vo VŠZP. Vo VŠZP konateľ klienta podpíše žiadosť o elektronickú komunikáciu, ktorú dostal od účtovníka/-čky. Pracovník VŠZP overí identifikačné údaje konateľa  firmy a zaktivuje elektronickú komunikáciu. Účtovník/-čka bude potom oprávnená elektronicky robiť za firmu klienta prihlášky/odhlášky zamestnancov do VŠZP, podávať mesačné výkazy, výkazy o PN a pod.

b) Union,  Dôvera
Ak máte zamestnancov poistených v ďalšich zdravotných poisťovniach Union a Dôvera, tak pre elektronickú komunikáciu s nimi Vám musí predchádzajúca účtovník/-čka odovzdať prihlasovacie mená a heslá na internetové stránky alebo budete musieť vybaviť sprístupnenie elektronickej komunikácie s týmito zdravotnými poisťovňami nanovo. Tieto zdravotné poisťovne (ďalej v texte ZP) vydávajú mená a heslá len na firmy, nie na zastupujúce či splnomocnené osoby ako VŠZP.

c) Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa umožňuje podávať prihlášky/odhlášky a mesačné výkazy splnomocnenej osobe, ale pre aktiváciu týchto služieb musia všetko za každú firmu  absolvovať spolu konateľ firmy a splnomocnená osoba, ktorá bude výkazy podávať.
Jednoduchšie je vybaviť GRID kartu a ostatné priamo na firmu a účtovníkovi/-čke odovzdať len prihlasovacie údaje.
Možno, že takéto GRID karty na Vašu firmu už existujú a len Vám ich musí odovzdať spolu s prihlasovacími menami a heslami prechádzajúci účtovník/-čka.

d) DÚ
Pre elektronickú komunikáciu s DÚ musíte mať s nimi podpísanú dohodu o elektronickej komunikácii. Treba mať podpísaný a aktívny tzv. nový druh dohody (to je dohoda o elektronickej komunikácii, ku ktorej už netreba dodatočne posielať papierové daňové priznania). Možno to už máte, len si pýtajte prihlasovacie mená a heslá od predchádzajúceho  účtovníka/-čky alebo od DÚ. Ak nie, musí to konateľ alebo splnomocnená osoba vyžiadať nanovo na DÚ.
Zároveň na DÚ má každý subjekt určený účet, na ktorý platí všetky dane okrem miestnych (t.j. okrem napr. dane z nehnteľností, dane za psa a pod.). Druhy daní sa odlišujú len predčíslami. Ak to nemáte  alebo ste to stratili, treba si to pýtať od správcu dane na DÚ znova.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.