VSŽP

 

Podmienky pre elektronickú komunikáciu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VSŽP):

Osoba, ktorá má aktívny osobný certifikát so VŠZP (zvyčajne účtovník/-čka) podá žiadosť o poskytnutie elektronických služieb pre firmu klienta. Túto žiadosť musí  klient osobne zaniesť do ktorejkoľvek pobočky VŠZP alebo musí dať účtovníkovi/-čke overené splnomocnenie na zastupovanie vo VŠZP. Vo VŠZP konateľ klienta podpíše žiadosť o elektronickú komunikáciu, ktorú dostal od účtovníka/-čky. Pracovník VŠZP overí identifikačné údaje konateľa  firmy a zaktivuje elektronickú komunikáciu. Účtovník/-čka bude potom oprávnená elektronicky robiť za firmu klienta prihlášky/odhlášky zamestnancov do VŠZP, podávať mesačné výkazy, výkazy o PN a pod.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.