A. Zdravotné poisťovne

Podmienky pre elektronickú komunikáciu so zdravotnými poisťovňami:

a) VSŽP
Osoba, ktorá má aktívny osobný certifikát so VŠZP (zvyčajne účtovník/-čka) podá žiadosť o poskytnutie elektronických služieb pre firmu klienta. Túto žiadosť musí  klient osobne zaniesť do ktorejkoľvek pobočky VŠZP alebo musí dať účtovníkovi/-čke overené splnomocnenie na zastupovanie vo VŠZP. Vo VŠZP konateľ klienta podpíše žiadosť o elektronickú komunikáciu, ktorú dostal od účtovníka/-čky. Pracovník VŠZP overí identifikačné údaje konateľa  firmy a zaktivuje elektronickú komunikáciu. Účtovník/-čka bude potom oprávnená elektronicky robiť za firmu klienta prihlášky/odhlášky zamestnancov do VŠZP, podávať mesačné výkazy, výkazy o PN a pod.

b) Union,  Dôvera
Ak máte zamestnancov poistených v ďalšich zdravotných poisťovniach Union a Dôvera, tak pre elektronickú komunikáciu s nimi Vám musí predchádzajúca účtovník/-čka odovzdať prihlasovacie mená a heslá na internetové stránky alebo budete musieť vybaviť sprístupnenie elektronickej komunikácie s týmito zdravotnými poisťovňami nanovo. Tieto zdravotné poisťovne (ďalej v texte ZP) vydávajú mená a heslá len na firmy, nie na zastupujúce či splnomocnené osoby ako VŠZP.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.