Podklady pers. a mzdy

Podklady pre prevzatie personalistiky miezd:

 1. Pracovné zmluvy pracovníkov alebo iné doklady, kde sú uvedené: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, výška hrubej mzdy, stupeň náročnosti práce
 2. Fotokópia  OP a fotokópia ZP
 3. Uvedený účet, na ktorý ide bezhotovostne vyplácaná výplata
 4. Podpísané prehlásenie pracovníka k uplatňovaniu nezdaniteľnej mesačnej čiastky a daňového bonusu na aktuálny rok a roky od začiatku zamestnaneckého pomeru pracovníka vo firme
 5. Rodné listy detí v prípade uplatňovania si daňových bonusov,
 6. Doklady o návšteve školy detí pracovníkov, ktorí si uplatňujú daňový bonus (od veku stredoškoláka)
 7. Doklady o nariadených súdnych alebo exekučných zrážkach, stavy exekučných a súdnych zrážok. Stav výšky neuhradených nariadených zrážok k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka.
 8. Výplatné pásky všetkých pracovníkov podľa mesiacov od 1.1.aktuálneho roka
 9. Ročné mzdové listy za predchádzajúce roky za všetkých zamestnancov zamestnaných za celú existenciu firmy,
 10. Údaje o výške hrubej mzdy, výške odvodov za zamestnávateľa a pracovníkov, o preddavkoch zo závislej činnosti, o výške čistej mzdy
 11. Mesačné výkazy do Soc. poisťovne a zdravotných poisťovní od 1.1.aktuálneho roka
 12. Mzdové doklady od 1.1.aktuálneho roka
 13. Mená a heslá pre elektronickú komunikáciu so Soc. poisťovňou a zdravotnými poisťovňami za firmu
 14. Ročné zúčtovania za predchádzajúce roky a ročné hlásenia na DÚ o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti za predchádzajúce roky
 15. Mesačné prehľady dane zo závislej činnosti od 1.1. aktuálneho roka
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.