SPC Moulding / Vstrekovanie

Celý projekt zahŕňal prípravnú fázu, analýzu dát, výber možných regulačných diagramov (Shewhart, CUSUM, EWMA, …), testovanie metodiky a diagramov, nasadenie do praxe, tréning QM pracovníkov, operátorov a majstrov, záverečné zhodnotenie.

Výber z projektu SPC Moulding / Vstrekovanie.

Tento obsah bol zaradený v SPC. Zálohujte si trvalý odkaz.