Personalistika a mzdy

 • Vedenie osobných údajov zamestnancov (pracovných zmlúv, prihlášok a odhlášok do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, vyhlásení pre účely nárokov na nezdaniteľné časti, rodných listov a potvrdení o návšteve škôl detí, na ktoré si uplatňujú zamestnanci daňové bonusy, súdom alebo exekútorom nariadených zrážok zo mzdy, ročných mzdových listov, potvrdení o mzde za predchádzajúce roky alebo doklady o vykonaných ročných zúčtovaniach dane zo závislej činnosti, Evidenčných listov dôchodkového poistenia pre bývalých zamestnancov, potvrdení pre účely pôžičiek alebo sociálnych dávok zamestnancov)
 • Výpočty miezd a odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a preddavkov daní zo závislej činnosti, exekučných zrážok, nemocenských dávok v 1.-10. dni PN, náhrad mzdy
 • Podávanie mesačných prehľadov a hlásení do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a preddavkov daní zo závislej činnosti
 • Príprava prevodných príkazov na čisté mzdy, odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, DÚ, zrážok exekútorom a iným oprávneným osobám,
 • Evidencia a príprava hlásenia o prijatých dotáciách na pracovné miesta
 • Štatistické výkazy o mzdách (na žiadosť klienta – osobitná položka v cenníku služieb)
 • Ročné zúčtovanie daní zo závislej činnosti alebo vydanie potvrdení o príjmoch zamestnancom
 • Príprava a odoslanie ročného hlásenia dane zo závislej činnosti
 • Podklady pre zaúčtovanie miezd v účtovníctve
 • Vyhotovenie potvrdení pre Sociálnu poisťovňu pre dávky v nezamestnanosti, pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre účely sociálnych dávok, pre súdy potvrdenia o príjmoch zamestnancov na základe výziev súdov
 • Rekonštrukcia miezd, výkazov, prehľadov, podaní
 • Potvrdenia a podklady na pôžičky a úvery zamestnancom (na základe žiadosti klienta)
 • Rôzne hlásenia (napr. štatistické)
 • Ekonomicko-mzdové poradenstvo a rozbory
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.